Opdrachtgevers

Herzberg Training heeft trainingen verzorgd voor onder andere de volgende organisaties:
 • Bureau Jeugdzorg
 • Advies en Meldpunt Kindermishandeling
 • GGD
 • Altra
 • Medisch Kinderdagverblijven
 • Parlan
 • OCK Het Spalier
 • UJL Orthopedagogisch centrum ‘t Gooi
 • MEE
 • International school of Amsterdam
 • British School of Amsterdam
 • Politie opleiding
 • PABO
 • Scouting
 • Vereniging Humanitas
 • Home-start projecten
 • Speeltuinmedewerkers
 • Basisonderwijs
 • Kinderopvanginstellingen, buitenschoolse, tussenschoolse en naschoolse opvang
 • Huisartsen
 • Opleiding Geneeskunde AMC
 • Consultatiebureaus
 • SOM (Maatschappelijk Werk Amsterdam)
 • Leger des Heils, jeugdzorg
 • Politie Gooi en Vechtstreek
 • Partou Kinderopvang
 • Jan Arentsz college
 • RAAK Gooi
 • RAAK Noord-Kennemerland & West-Friesland
 • Gastouderopvang Humanitas
 • Kraamzorg
 • GGZ in geest
 • Gemeente Haarlem
 • Gemeente Alkmaar
 • Gemeente Bloemendaal
 • Gemeente Hoorn
 • Stadsdeel Amsterdam Zuid
 • Inspectie Kinderopvang Amsterdam
 • Partou Kinderopvang
 • BSO De Toverhoed
 • RKBS De Zon
 • Arkin GGZ
 • Hogeschool van Amsterdam