Deelnemers geven terug...

  • Veel kennis van zaken. Prettige manier van feedback geven. Heel goed inspelen op groepsprocessen
  • Zeer leuke enthousiaste trainer met veel oog voor persoonlijke verhalen en behoeftes.
  • Afwisselend in de manier van werken, veel aandacht voor de werkers, eerlijk
  • Uitnodigend, transparant en communicatief goed onderlegd
  • Duidelijk, pakte concrete casussen, afwisseling in … activiteiten
  • Had een ander beeld functie aandachtsfunctionaris, is voor mij nu veel meer dan een aanspreekpunt
  • Ik ga met een gerust gevoel, het plan van aanpak implementeren, binnen mijn organisatie, aan de hand van de informatie die ik heb ontvangen
  • Had nog wel meer willen oefenen met gespreksvoering
  • Veel inspiratie tav het onderwerp. Duidelijke handvatten hoe het aandachtsfunctionarisschap in praktijk te brengen binnen de organisatie
  • Veel ideeën voor implementatie protocol op de werkvloer
  • Ik neem heel veel mee! We hebben er gelukkig niet veel mee te maken, maar dat maakt het wel zaak op de hoogte en geïnformeerd te blijven
  • We gaan/zijn aan de slag!
  • De laatste paar jaar niet meer zo veel in korte tijd geleerd!
  • Concreetheid zocht ik naar en heb ik gevonden
  • Aanscherpend. Kindermishandeling is deel van onze core business maar door de cursus kunnen er meer puntjes op de i
  • Ben zeer gemotiveerd geworden om de praktijk in te gaan

  Herzberg Training