Over Edwin Herzberg

Edwin HerzbergEdwin Herzberg verzorgt al meer dan 20 jaar trainingen, opleidingen, workshops en voorlichtingen rondom het onderwerp kindermishandeling en huiselijk geweld aan een grote verscheidenheid van professionals en vrijwilligers binnen het onderwijs, (jeugd)zorg en welzijn, kinderopvang, (geestelijke) gezondheidszorg, politie en vrijwilligersorganisaties.

Tijdens zijn studie psychologie en humanistiek werkte hij van 1992 tot 2003 bij de Kindertelefoon in Amsterdam, eerst als vrijwilliger, later als coördinator. Later werkte hij bij het Advies- en Meldpunt Kindermishandeling waar hij in 1998 de afdeling Voorlichting & Training oprichtte. Hij schreef en ontwikkelde protocollen omgaan met kindermishandeling voor het onderwijs en ontwikkelde trajecten voor beleidsimplementatie “omgaan met kindermishandeling” voor instellingen. Samen met andere NHTC-trainers ontwikkelde hij de training Aandachtsfunctionaris Kindermishandeling en de website www.toolkitaandachtsfunctionaris.nl. In 2003 richtte hij Herzberg Training op om zelfstandig en onafhankelijk trainingen te verzorgen. Naast zijn werkzaamheden als trainer is hij zelfstandig aandachtsfunctionaris kindermishandeling en vertrouwenspersoon ongewenste omgangsvormen, aangesloten bij de Landelijke Vereniging voor Vertrouwenspersonen.

Edwin Herzberg is gecertificeerd RAAK trainer en aangesloten bij het Noord Hollands Trainers Collectief. Hij was bestuurslid van de stichting Landelijk Platform Aanpak Kindermishandeling. Daarnaast werkt hij als projectleider bij de vereniging Humanitas, waar hij ook de rol van aandachtsfunctionaris kindermishandeling vervult. Samen met co-trainers Anja Dijkhuis en Mechel Mangelmans vormt hij het Noord Hollands Trainers Collectief.

In zijn trainingen staat de combinatie van professionele en persoonlijke ontwikkeling centraal, gericht op het professioneler handelen van de deelnemers. Hij is gespecialiseerd in kindermishandeling, huiselijk geweld en gespreksvoering rondom “lastige” onderwerpen.

Klik hier voor Edwin Herzberg op linkedin.