Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling

aanspreekbaar, deskundig, ondersteunend

 

De aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling is de centrale persoon binnen elke organisatie als het gaat om signaleren en aanpakken van vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling. Hij/zij ondersteunt de medewerkers, faciliteert, meldt, coördineert de aanpak, implementeert de meldcode, houdt het onderwerp op de agenda, helpt, denkt mee, is de spin in het web en de luis in de pels. De functie aandachtsfunctionaris is opgenomen in de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download hier de meldcode!

Informatie over de training aandachtsfunctionaris of inschrijven kan via info@herzberg.nl . Uiteraard is een in company training mogelijk. Hiervoor zijn minimaal 6 deelnemers nodig.

Meer info over de training:

Training "Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling"

Doelgroep: (toekomstige) aandachtsfunctionarissen binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, etc.

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 12

Kindermishandeling; definitie, oorzaken, achtergronden, prevalentie. Signaleren van huiselijk geweld / kindermishandeling, wat kun je doen, wat niet, wat heb je nodig? Omgaan met normen/waarden en cultuurverschillen. Persoonlijke en professionele belemmeringen en dilemma’s bij signaleren. Hoe melden of advies vragen bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, Steunpunt Huiselijk Geweld, etc. Gespreksvoering met ouders/opvoeders over gevoelige onderwerpen; contact leggen en motiveren tot hulp. Wet meldcode kindermishandeling; verplichtingen rondom meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling”, implementatie en beleidsimplementatie. Functie en taken van de aandachtsfunctionaris, werken met een stappenplan en protocollen, ondersteuning collega’s, netwerkbuilding, presentatie meldcode aan collega’s.

Herzberg Training