Links

een selectie interessante websites...

 

www.toolkitaandachtsfunctionaris.nl

Dé, in volledig vernieuwde, website voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld, ouderenmishandeling en kindermishandeling. Boordevol met interessante achtergrondinformatie, meldcodes, voorbeelden, werkvormen, best practices, uitleg en handleidingen rondom de wet meldcode. Ook voor iedereen die met mishandeling te maken heeft zeer interessant! Ontwikkeld door het NHTC in opdracht van de Gemeente Amsterdam.

www.nhtc.nl

Website van het Noord Hollands Trainers Collectief. Samenwerkingsverband van ervaren en hooggewaardeerde trainers in de aanpak van Kindermishandeling in Noord-Holland.

www.vooreenveiligthuis.nl

Landelijke website van Veilig Thuis, Advies en Meldpunt Huiselijk Geweld en Kindermishandeling

www.kinderbescherming.nl

Raad voor de Kinderbescherming

www.kindertelefoon.nl

De Kindertelefoon (die bel je gewoon!)

www.huiselijkgeweld.nl

Veel informatie over huiselijk geweld van Movisie en overheid

zw.handelingsprotocol.nl

Regionale site kindermishandeling en huiselijk geweld Zaanstreek Waterland

www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld

Website over huiselijk geweld van de rijksoverheid

www.meldcode.nl

Website van de rijksoverheid over de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download hier de meldcode!

www.nji.nl

Kennis over kindermishandeling van het Nederlands Jeugd Instituut