Aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling

Welkom

 

Herzberg Training is gespecialiseerd in opleidingen over huiselijk geweld en kindermishandeling. Van voorlichting over kindermishandeling voor vrijwilligers tot opleiding aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling voor professionals.

Alle professionals in onderwijs, kinderopvang, (jeugd) zorg en welzijn, gezondsheidszorg of maatschappelijke dienstverlening krijgen vroeg of laat te maken met kindermishandeling of huiselijk geweld. Ondanks protocollen en wetgeving is omgaan met vermoedens van kindermishandeling of huiselijk geweld geen eenvoudige zaak. Wat moet je doen? Hoe kun je zorgvuldig en met respect omgaan met alle betrokkenen? Hoe praat je met ouders of kinderen over ernstige zorgen? Wat vraagt wetgeving van je? Wat heeft écht zin als je kinderen en ouders wilt helpen? Hoe werk je effectief samen met andere instellingen?

Herzberg Training leert mensen goed en zorgvuldig om te gaan met huiselijk geweld en kindermishandeling. Niet alleen de wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling (per 1 januari 2013) is daarbij belangrijk, maar juist de persoonlijke dilemma's die we allemaal tegenkomen in het omgaan met deze materie. De training Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling bereidt (toekomstig) aandachtsfunctionarissen voor op het ondersteunen van hun medewerkers.

Edwin Herzberg heeft meer dan 20 jaar ervaring in het geven van trainingen over kindermishandeling en huiselijk geweld. Naast zijn trainingswerk was hij bestuurslid bij de stichting Landelijk Platform Aanpak Kindermishandeling en werkt hij samen met andere trainers binnen het Noord Hollands Trainers Collectief.

Herzberg Training