Trainingsaanbod

iedereen leert anders...

 

Herzberg Training levert maatwerk. Het programma, het aantal bijeenkomsten, de werkvormen en inhoud van een training worden toegespitst op de vragen en mogelijkheden van u als opdrachtgever. Daarbij wordt rekening gehouden met groepsgrootte, kennisniveau en takenpakket van de deelnemers.

Training is gericht op het uitbreiden van het handelingsrepertoire van de deelnemers. Uitgangspunt hierbij is het competentiemodel; het werken met de eigen deskundigheid en ervaring die bij de deelnemer aanwezig is. De training wordt afgestemd op de vraag van de deelnemers.

Voor meer informatie of een offerte kunt u bellen met Herzberg Training; 06 230 47411 of mailen naar info@herzberg.nl.


Introductie Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Doelgroep: beleidsmakers, management, aandachtsfunctionarissen

Duur: +- 1 uur

Aantal deelnemers: onbeperkt

Wat houdt de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling in; voor en nadelen. Welke consequenties heeft de wet voor mijn organisatie? Implementatie van de meldcode en het stappenplan. De functie Aandachtsfunctionaris. Wat staat ons nog te doen?

Voorlichting kindermishandeling / huiselijk geweld

Doelgroep: professionals en vrijwilligers

Duur: +- 2 uur

Aantal deelnemers: onbeperkt

Wat is kindermishandeling / huiselijk geweld; definitie, oorzaken, achtergronden, prevalentie. Signaleren van kindermishandeling en huiselijk geweld; wat kun je doen, wat niet, wat heb je nodig? Informatie over Advies en Meldpunt Kindermishandeling en Steunpunt Huiselijk geweld.

Workshop, presentatie, netwerkbijeenkomsten

Doelgroep: professionals en vrijwilligers

Duur: in overleg

Aantal deelnemers: in overleg

Workshops, presentaties en lezingen rondom het onderwerp huiselijk geweld en kindermishandeling, gespreksvoering met ouders en opvoeders, gespreksvoering met kinderen, beleidsontwikkeling en implementatieprocessen, protocolontwikkeling, werken met protocollen en met de meldcode “Huiselijk geweld en Kindermishandeling”. Mogelijkheid tot het inhoudelijk vorm geven aan netwerkbijeenkomsten en bijscholingen van onder andere aandachtsfunctionarissen.

Training "Signaleren van en omgaan met huiselijk geweld en kindermishandeling"

Doelgroep: professionals en vrijwilligers

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 12

Kindermishandeling; definitie, oorzaken, achtergronden, prevalentie. Signaleren van huiselijk geweld / kindermishandeling, wat kun je doen, wat niet, wat heb je nodig? Omgaan met normen/waarden en cultuurverschillen. Persoonlijke en professionele belemmeringen en dilemma’s bij signaleren. Hoe melden of advies vragen bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, Steunpunt Huiselijk Geweld, etc. Gespreksvoering met ouders/opvoeders over gevoelige onderwerpen; contact leggen en motiveren tot hulp.

Training "Aandachtsfunctionaris huiselijk geweld en kindermishandeling "

Doelgroep: (toekomstige) aandachtsfunctionarissen binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, etc.

Duur: 5 bijeenkomsten van 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 12

Kindermishandeling; definitie, oorzaken, achtergronden, prevalentie. Signaleren van huiselijk geweld / kindermishandeling, wat kun je doen, wat niet, wat heb je nodig? Omgaan met normen/waarden en cultuurverschillen. Persoonlijke en professionele belemmeringen en dilemma’s bij signaleren. Hoe melden of advies vragen bij Advies en Meldpunt Kindermishandeling, Bureau Jeugdzorg, Steunpunt Huiselijk Geweld, etc. Gespreksvoering met ouders/opvoeders over gevoelige onderwerpen; contact leggen en motiveren tot hulp. Wet meldcode kindermishandeling; verplichtingen rondom meldcode “huiselijk geweld en kindermishandeling”, implementatie en beleidsimplementatie. Functie en taken van de aandachtsfunctionaris, werken met een stappenplan en protocollen, ondersteuning collega’s, netwerkbuilding, presentatie meldcode aan collega’s.

Training “Met ouders aan de slag!”, gespreksvoering met ouders en opvoeders"

Doelgroep: professionals binnen onderwijs, kinderopvang, welzijn, gezondheidszorg, jeugdzorg, etc.

Duur: 3 bijeenkomsten van 3 uur

Aantal deelnemers: maximaal 12

uitgebreide cursus over omgaan met ouders en opvoeders bij gevoelige situaties en onderwerpen. Basis gespreksvoeringstechnieken, communicatiemodellen, verbale en non-verbale communicatie, rol en plaats van de medewerker, dilemma’s, motiverende gespreksvoering en motivatiemodellen, fasen in gespreksvoering, probleemverkennende gesprekken, slecht nieuws gesprekken. Bij voorkeur met inzet van een trainingsacteur.